Kul Nesimi “Kime ne” şiiri

Ben melanet hırkasını kendim giydim kime ne
Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne

Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni

Sofular haram demişler, bu aşkın şarabına
Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne

Ben yitirdim ben ararım, yar benimdir kime ne
Gah giderim öz bağıma, gül dererim kime ne

Kâh giderim medreseye, ders okurum hak için
Kâh giderim meyhaneye, dem çekerim aşk için

Sofular secde eder, mescidin mihrabına
Benim ol dost eşiğidir, secde gâhım kime ne

Nesimi’ye sorduklarda o yar ilen hoşmusun
Hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne

– KUL NESİMİ