Kuran’da reenkarnasyon var mıdır?

Kuran'da reenkarnasyon ile ilgili ayetler

Kuran’da reenkarnasyon var mıdır? İslam’da Reenkarnasyon

Kuran’da Reenkarnasyon var mıdır?

Reenkarnasyon kelimesi bu yazımızda yalnızca dünyaya yeniden gelmek manasında alınmıştır.

Cennetin imtihan sonucu kazananlara mükafat olarak sunulan bir yer olduğu dolayısıyla imtihansız  cennete girilmeyeceği kabulünden hareket edersek ve “Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı?” FATIR-37. Ayeti esas alırsak  çocuk yaşta ölenler için  yeniden bir hayat olacağını söylemek mümkün. Aksi taktirde cennete girmek için; “Benim de  canımı çocuk yaşta alaydın” gibi mazeret öne sürenler olabilir. Ancak daha önce hayata gelmiş  veya daha sonra gelecek ise böyle bir mazereti olamaz.

Allah yukarıdaki ayette  deli veya çocuk ayrımı yapmadan herkese düşünüp öğüt alabileceği kadar bir ömür verdiğini belirtiyor.

Kuranda reenkarnasyon var mı“Onların ateşin karşısında durdurulup «Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!» dediklerini bir görsen!.. Aslında onların daha önce gizlemekte oldukları şey ortaya çıkmıştır. Yoksa, dünyaya geri gönderil()ecek olsalar bile, yine kendilerine yasaklanmış şeylere dönerlerdi. Onlar besbelli yalan söylüyorlar.” (En’âm, 27-28)

… dünyaya geri gönderilecek olsalar bile… hmmm?. Geriye dönmek ile ilgili alttaki ayete bak..

Reenkarnasyonun Olduğuna Dair Ayetler:


1. KANIT

Dünyaya bir defa değil birden fazla gelindiğine dair kuvvetli bir kanıt Necm Suresi 56. ayet. Bu ayet Hz Muhammed’in daha önce de dünyaya geldiğini söylüyor. (Allah bilir doğrusunu)
Ancak genel kanı olarak Dünyaya  bir defa gelineceğinden hareketle bazı mealciler bu ayeti farklı çevirseler de diğer meallerin çoğunda orjinal anlam yer almaktadır.
Bunlardan bazıları:
 • Abdullah-Ahmet Akgül Meali: İşte bu (Kur’an ve Elçi) önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • Ahmet Varol Meali: Bu, önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. [5]*

 • Ali Bulaç Meali: Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • Ali Fikri Yavuz Meali: İşte bu (Peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm) o azab ile korkutan evvelki peygamberlerden bir peygamberdir.

 • Cemal Külünkoğlu Meali: İşte bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • Diyanet İşleri Meali (Yeni): Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • Diyanet Vakfı Meali: İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.  *

 • Edip Yüksel Meali: Bu, eski uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Meali: Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • Elmalılı Meali (Orjinal): Bu işte o evvelki inzarlardan bir inzar

 • Kadri Çelik Meali: Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

 • Mehmet Türk Meali: Bu (Peygamber de) önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.*

 • Suat Yıldırım Meali: İşte bu Peygamber de, önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. 

SORU: Hz Muhammed dünyaya(hayata) daha önce gelmemiş ise nasıl olur da daha önce gönderilmiş peygamberlerden biri olur?


2. KANIT

Zümer Suresi 12. ayet: “Bana müslümanların ilki olmam emrolundu.”

Âl-i İmrân Suresi 67. Ayet. “İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan; tektanrıcı bir müslümandı. Hiç bir zaman ortak koşanlardan olmadı.”

SORU: Hz İbrahim de müslüman ise nasıl oluyor da Hz. Muhammed müslümanların ilki oluyor? Hz. Muhammed ile  ilk insan ve ilk müslüman olan Hz. Adem aynı kişi olabilir mi?


3. KANIT

Allah Mü’minun Suresi 99 ve 100. ayette ölen bir kişinin tekrar geriye döndürülerek diriltileceğini bildiriyor.

Mü’minun Suresi 99 ve 100. ayetler: “Onlardan birine ölüm gelince: “Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim” der. Hayır; bu, onun söylediği bir sözdür. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah (engel) vardır.”

Konuya ilişkin detaylı gerekçeler ve diğer ayetler aşağıdaki başlıkta verilmiştir.

Ebedi cehennemlikler kıyametin kopmasını bekler


4. KANIT

(Ne kötü bir dönüş yeridir.. Cehennemden gelip başarısız olup cehenneme dönecekler)

Mülk Suresi 6.  Ayet: Kâfirler; Rablerini bilerek reddedenler /inanmayanlar için de cehennem azabı vardır. Ve o, ne kötü dönüş yeridir!


5. KANIT

(Hem bu dünyada cehennemi yaşayanları görmek ve ibret almak hem de geçmiş veya gelecek bedenlenmede cehennem hayatını yaşamak manasında)

Meryem Suresi 71. Ayet: Sizden hiç kimse yok ki, cehenneme uğruyor olmasın. Bu, Rabbinin (geliştirme gereği olarak) üzerine aldığı kesin bir hükümdür.


6. KANIT

Bakara Suresi 56. Ayet: -Sonra şükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra beas ettik (dirilttik).


7. KANIT

Mü’min Suresi 11. Ayet: Dediler ki: ‘Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin; biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı?’ ayeti. (Not: “dediler ki” kısmını zoraki  “diyecekler”diye çeviren mealler var)


8. KANIT

(Ayet çocuk, deli kimseyi ayırt etmeden herkese hitap ediyor. Çocuk yaşta ölenler de düşünüp öğüt alabilecek kadar bir ömre sahip olacak )

Fatır Suresi 37. Ayet: “Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı?”

9. KANIT

Not: Aşağıdaki Muminun suresi 37. ayette geçen “ölürüz ve diriliriz” ibaresi dünyaya yalnızca bir defa gelinir mantığı ile “ölürüz ve yaşarız” diye çevrilmiş hemen hemen bütün meallerde. Çünkü “ölürüz diriliriz” diyen bir kişinin arkasından “diriltilecek değiliz” demesi mantıksız görülmüştür bu tek dünya yaşamı bakışı açısından.

Müminun Suresi 31-38. Ayetler: “Sonra onların (Nuh kavminin) ardından başka bir nesil inşa ettik. Böylece biz onlara, onların içinde, onlardan resul gönderdik, Allah’a kul olsunlar, diye. Sizin, O’ndan başka İlâhınız yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız? Ve onun kavminden inkârcıların ileri gelenleri, ahirete mülâki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler: “Bu, sizin gibi beşerden başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor.” dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik “hâline” geldiğiniz zaman sizin, mutlaka çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Heyhat, size vaat edilen şey ne kadar uzak. O(hayat), sadece dünya hayatımızdır. Ölürüz ve diriliriz. Ve biz, beas edilecek (yeniden dirilecek) değiliz. O (resul), ancak Allah’a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz, O’na inananlar değiliz.

Allah’a inanan bu kişiler Hz. HUD peygamberi Allah’a iftira atmakla suçluyor. Peygamber onlara ne demiş idi? Kıyametten önce Allah sizi yeryüzünde diriltir öldürür, diriltir öldürür demişti. Onlar da; hayır bu dünya hayatı tektir, ölürüz ve diriliriz (kıyametde), ve yeniden yeryüzünde diriltilip ete kemiğe bürünecek değiliz diyorlar. Ve bu kişiler dünyada yeniden dirilmek var diyen peygambere: ‘Eğer doğru söylüyor iseniz, atalarımızı getirin’ diyorlar. Bakınız alttaki Casiye suresi 23-26. ayetler bunu söylüyor.

(NOT: Aynı zamanda peygamberi Allah’a iftira atmakla suçlayan kişiler, yukarıdaki ayette belirtilen 1) inkârcıların ileri gelenleri, 2)ahirete mülâki olmayı yalanlayanlar ve 3)dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler: olmak üzere 3 grup altında sıralanmış olup ilginç olan bu kişilerin Allah’a inanan kişiler olmasıdır. Demek ki Allah’a inanan kişilerden de kafir (inkarcı) oluyor.)

Casiye Suresi 23-26 Ayetler: Kendisinin ilahı olarak duygu ve arzusunu almış kişiyi gördün mü? ALLAH onu bir ilim üzerine saptırmış, kulağı ve kalbi üzerine mühür basmış, gözünün üstüne de bir perde çekmiştir. ALLAH’tan sonra ona kim kılavuzluk edecektir? Hala düşünüp ibret almıyor musunuz? Dediler ki: ‘Bu(hayat) dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi dehrden başkası helake uğratmıyor.‘ Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar. Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların delilleri:‘Eğer doğru söylüyor iseniz, atalarımızı getirin’demekten başkası değildir. De ki: ‘Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor, sonra kendisinde hiç bir kuşku olmayan kıyamet günü O sizi bir araya getirip-toplayacaktır. Ancak insanların çoğu bilmezler.

Bu konu detaylı bir konu olup açıklaması bu sayfadadır. http://birvedokuz.com/2019/10/hakikat-plani-elestiriye-cevap-bedenlenme.html