Kuranın Allah kelamı olduğunun delilleri

Kur’ân’ın Kelâmullah olduğunun delilleri nedir?, Kuranı bir insan yazmış olamaz mi?, Kur’an’ın tahrif olmadığına delil nedir?,  Kur’an Allah’tan gelmedi mi?, Kuran uydurma olabilir mi? gibi soruların cevabı olarak Kuranın Allah kelamı olduğunun delilleri burada sıralanmaktadır.

(Bugün için başkalarından edinmiş olduğum bilgiler ile hemfikir olduğum sonuçlardır. …ilerde öğreneceğim  yeni bilgilere istinaden fikrim değişebilir.)

Kuranın Allah kelamı olduğunun delilleri şunlardır:

Kuranda ki 19 Sistemi

Mudessir (Gizlenen) olarak adlandırılan 74. surede; Kuran’ın 19 sayısı üzerine kurulu bir ölçüsü olduğu yani  ayet ve kelimelerin bir 19 örüntüsü içerisinde olduğu, “Kuran insan sözüdür” diyenlere cevap verildiği, bu 19 sisteminin Kuran ayetlerinin değiştirilerek arttırılmasını yada eksiltilmesini önlediği, ve cehennemin 19 bekçisinin bulunduğu belirtilmektedir.

74:28 Ne arttırır, ne eksiltir

74:29 Halklar için bir göstergedir/ekrandır/levhadır.

74:30 Üzerinde on dokuz vardır.

Kuranda ki 19 örüntüleri:

 • Besmele, 19 (19×1) Arapça harften oluşur.
 • Allah kelimesi = 2698 (19×142) defa Kuranda geçer.
 • Rahman = 57 (19×3)
 • Rahim = 114 (19×6)
 • Kuran’da geçen “Allah” kelimeleri için; sure no, ayet no, ayetteki geçiş adedi şeklinde bir tablo oluşturduğumuzda, her sütunun kendi içlerindeki toplamı 19’un katıdır.

allahtablosu

 • SURE VE AYET ADEDİ: Kuran, toplam 114 (19×6) sureden ve 6346 (19×334) ayetten oluşur.
 • (ÖNEMLİ) Sırasıyla, ilk sureden son sureye kadar (Fatiha Suresi’nden başlayıp, Bakara Suresi ile devam edip, Nas Suresi’ne kadar); her surenin sahip olduğu toplam ayet adedi ve yanına ayetlerin numaraları aşağıda gösterildiği gibi yan yana  yazıldığında.7123456728612345678910… (diye başlanır)12692 basamaklı devasa bir sayı elde edilir. Hem 12692 (668×19) basamak sayısı hem de 7123456728612345678910… şeklinde başlayıp devam eden 12692 basamaklı  bu sayı 19’un tam katıdır. Hatta bu basamak sayısı, toplam ayet adedinin de tam iki katıdır (2×6346).
 • (ÖNEMLİ) 19 sistemini ortaya çıkaran Reşad Halife’nin isminin  Kuranda Cin Suresi 27. ayetin sonunda aynen geçmesi.

CİN SURESİ(72)

72:26 O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez

72:27 Ancak seçtiği bir elçi hariç; nitekim O, o elçiden önceye ve sonraya ait bir gözlem sunar. 

72. Sure 28: Böyleceelçilerin Efendi’lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayı olarak hesaplamıştır.

Görüldüğü gibi bu ayetlerde; bir elçiye sırrın verileceği, böylece önceki ve sonraki (bütün) elçilerin Tanrı’nın mesajını ileteceklerini/iletmiş olduklarını kanıtlayacağı ve Tanrı’nın her şeyi sayı olarak hesapladığı söylenir. Ayrıca, kanıtlayıcı elçiden bahseden 72:27 ayetinin orijinalinin “halfihî rasadâ” olarak bitmesi de ayrı bir delildir/ayettir/işarettir!

27. AYETİN ORİJİNALİ: إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

27. AYETİN OKUNUŞU: İllâ meni artedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ.

46. Surenin 8. ayetinde; Allah, Kuran’ın içine ekleyip taşırdıklarınızı çok iyi bilir.

22. Surenin :52-54  ayetlerinde,  Tanrı sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Tanrı ayetlerini sağlamlaştırır. Tanrı Bilendir, Bilgedir. Böylece sapkının attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler. Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Efendilerinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve onaylar. Tanrı, elbette, gerçeği onaylayanları doğru yola ulaştırır.

19 örüntüsüne ilişkin daha fazla örnek ve detayı http://www.19sistemi.com/ adresinden bulabilirsiniz.


Şeytan asla yalan söylemez. Adem ölümsüz olmuştur!

Araf suresi 20. ayet:

 • Derken, şeytan, kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: “Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması, iki melek olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir.”

Kısaca şeytan ne demiş, “Allah, ölümsüz olmayasınız diye bu ağacı yasak etti!” demiş. Peki, Adem ağaçtan istifade edince ölümsüz oldu mu?

Bu sorunun cevabı meallerde yer alan farklı tercüme nedeni ile gizlenmiş durumda. Yunus suresi 52. ayet Diyanet Meali: “Sonra da zulmedenlere, “Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz” denilecektir.”

Yukarıdaki ayette; “Ebedi azap” veya “Sonsuz azap” diye tercüme edilen kısım  tercümeye göre bir sıfat tamlamasıdır. Ancak orijinal Arapça metni Google çeviriye attığımız zaman karşımıza sıfat değil “Ölümsüzlüğün azabı” diye isim tamlaması çıkmaktadır.

Ölümsüzlüğün azabı Yunus Suresi 52. ayet

Google çeviri Arapçadan İngilizceye daha doğru çevirdiği için İngilizce çeviri yaptım.

İnsanoğlu ilk günahı ölümsüz olmak için yasak ağaca dokunmakla işledi, ve günaha karşı Allah yukarıdaki ayette o vakit tadın ölümsüzlüğün azabını diyor. (Ölümsüz olmak nasıl olur da bir azap olur üzerinde düşünmek lazım)

Yunus Suresi 52. ayetin aşağıda ki gibi tercüme edilmesi bütünlük açısından kanımca daha doğrudur.  Arapça bilmeyen biri olarak Google çeviri kullandım ve Google cümle kalıbının geçmiş zaman olduğunu belirtiyor.  (Arapça bilenler bu tercüme hakkında görüşlerini paylaşırsa çok memnun olurum. Arapça bilen birine sordum. Kalıp için isim tamlamasıdır. Teknik olarak, “Ölümsüzlüğün azabı” diye çevrilebilir dedi.)

 • Yunus Suresi 52. ayet (Google Çeviri yardımı ile tercüme): Sonra zulmedenlere: “Ölümsüzlüğün azabını tadın,” denir, “Kazandığınızdan başka bir karşılık mı bekliyordunuz?

Sonuç olarak; Şeytan’ın Ademi cennetten çıkarmak için söylediği şey yalan değil gerçek imiş. Adem ölümsüz olmuş.

Ölümsüzlük için işlenen günaha Ölümsüzlük Azabı

Allah kısasa kısas uyguluyor???

 • Kolsuz olarak dünyaya gelen çocuğun günahı ne?
 • Afrikada ki aç susuz insanların günahı ne?
 • Allah zulme neden izin veriyor?
 • Tecavüze uğrayan kişinin günahı ne?
 • Diri diri  toprağa gömülen kız çocuğunun günahı ne?

Bu sorulara Kurandan bir cevap bulmak benim için Kuranın Allah kelamı olduğuna dair delil niteliğindedir.

Yukarıdaki sorulara kısa bir cevap verip yazının devamında Kurandan delillerle gerekçelerini vereceğim.

Yukarıdaki soruların kısa cevabı şu; Allah kısasa kısas uyguluyor.

 • Nasıl ölümsüz olmanın bedelini ölümsüzlüğün azabı ile veriyor ise bir önceki hayatında yok yere  birinin kolunu kesene Allah bu dünyayı cehennem yapıyor ve hayata onu kolsuz olarak getiriyor.
 • Bir önceki hayatında günahsız bir çocuğu öldüren bu hayatında çocuk iken ölüyor.
 • Benim günahım ne idi de tecavüze uğradım diyen biri ölünce görüyor ki  önceki hayatında birine tecavüz etmiş.
 • Diri diri toprağa gömülen kız, bir önceki hayatında diri diri bir kız çocuğunu toprağa gömdüğü için bu hayatında diri diri toprağa gömülüyor..? (Doğrusunu yalnız Allah bilir) 

Tekvir Suresi 8. ve 9. ayeti buraya ekleyelim:

“Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman!”

Ayete dikkat… Kıza soruluyor.. Günahın ne idi de seni diri diri gömdüler.

Niye kıza sorulduğuna dair ayeti de ekleyelim.

Yunus Suresi 52. Ayet (Elmalı Hamdi Yazır): Sonra o zulüm yapanlara “Tadın bakalım şu ebedi azabı!” denilecek. Vaktiyle kazandığınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız?”

Etme bulma dünyası yani ne ekersen onu biçersine dair bir ayet de şudur:

Şüra Suresi 30. Ayet (Diyanet İşleri Meali (Yeni)): Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.

Bu dünya hem cennet hem de cehennem hayatının aynı anda yaşandığı yer. Kimisi cenneti yaşıyor kimisi cehennemi. O nedenle, aşağıdaki ayet; içinizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğruyor olmasın der. Keyfiniz yerinde sokağa çıkıyorsunuz ve bir adamın bir kadına zulmettiği cehennem azabına şahit oluyorsunuz. (Doğrusunu Allah bilir)
Meryem Suresi 71. AYET. Sizden hiç kimse yok ki, cehenneme uğruyor olmasın. Bu, Rabbinin (geliştirme gereği olarak) üzerine aldığı kesin bir hükümdür.

Burada akla gelen soru şu?

KURANDA REENKARNASYON VAR MI?

 • Necm Suresi 56. ayette Hz. Muhammedin daha gönderilmiş olan peygamberlerden biri olduğunun belirtilmesi,
 • Hz Muhammedin Müslümanların ilki  olması ile emrolunduğu ayet ancak Hz İbrahimin de müslüman olduğunu belirten ayet, (Hz. İbrahim daha önce yaşadı o vakit bu nasıl oluyor?)
 • Cehennem için ne kötü dönüş yeridir orası diyen ayet (Gelinen yere dönülür)
 • İçinizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğruyor olmasın ayeti.
 • Sonra şükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra beas ettik (dirilttik) ayeti
 • Dediler ki: ‘Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin; biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkış için bir yol var mı?’ ayeti. (Not: “dediler ki” kısmını zoraki  “diyecekler”diye çeviren mealler var)

DETAYLAR İÇİN BU YAZIMIZA BAKIN

To be continued…..

ŞEYTAN CENNETE NASIL TEKRAR GIRDI?

Leave a reply

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s